Phần cứng và mạng

Kiểm tra dung lượng bộ nhớ iPhone

Việc kiểm tra dung lượng iPhone giúp người dùng biết chính xác về tổng dung lượng bộ nhớ trên thiết bị của mình từ đó họ có kế hoạch sử dụng hợp lý trong việc phân bổ và cài đặt ứng dụng tránh tình trạng iPhone đầy bộ nhớ gây ra hiện tượng chậm, đơ, giật – lag… rất khó chịu. Dưới đây là cách làm chi tiết:

Bước 1: Tại màn hình chính, các bạn click Settings, chọn General

Memory-chon-general Memory-click-settings

Bước 2: Trong mục General, bạn click vào About và kéo xuống tìm mục Capacity để xem dung lượng bộ nhớ

Memory-click-about  Memory-tim-capacity 

Ở đây dung lượng được hiển thị là dung lượng còn trống, dựa vào việc xác định số lượng ứng dụng được cài đặt, dung lượng file lưu trữ… trên máy, người dùng có thể suy ra dung lượng thiết bị của mình đang sử dụng.